Gent normal 2024 / Gent normal

Mejor Podcast en Lengua Cooficial del Estado

Mejor Podcast en Lengua Cooficial del Estado

Gent normal

Qualsevol persona en qualsevol moment pot tenir un problema mental. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una de cada quatre persones tindrà algun tipus de trastorn mental al llarg de la vida i el 2030 seran la principal causa de discapacitat al món. Si són tan habituals, per què encara es consideren un tema tabú? Per què l’estigma, la incomprensió i la desinformació són elements que tenen conseqüències nefastes sobre els malalts i que sovint són pitjors que la mateixa malaltia?